Geen geld voor muziekles: Jeugdcultuurfonds

Cultuur is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder.

Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Een beroep op het Jeugdcultuurfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Bijvoorbeeld de leerkracht of docent, de school, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

De Gooische Muziekschool omarmt het Jeugdcultuurfonds en wil zich inzetten om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen. Informeer vrijblijvend bij de administratie naar de mogelijkheden of ga verder naar de algemene site van Jeugdcultuurfonds.

Bussum
Eemnes
Hilversum
Huizen
Laren
Muiden
Weesp